Výcvik

Slovenský čuvač bez jakýkoliv problémů zvládne výcvik poslušnosti, stopy a při zkušeném vedení i cviky obrany. Pro psa bychom neměli být jen vůdci smečky, ale i dobří kamarádi.

U malého štěňátka se zpočátku nedá hovořit o výcviku. Vždy začínáme tzv. výchovou štěňátka. Správná výchova nám později ušetří mnoho práce při výcviku. Měli bychom mít napaměti, že pokud není v pořádku správný vztah psa a pána lze cvičit velice těžko.

Výchova a výcvik:

S výchovou začínáme co nejdříve. Už malé štěňátko, které si přivezeme od chovatele je ochotné naslouchat našim povelům.

Každý asi začíná tím, že učí psa čistotnosti. Dobře vychovaný pes by nám neměl být na obtíž likvidováním našich věcí, nebo znečisťováním bytu. Z naší zkušenosti doporučujeme rozlišovat dva povely, které se zdají být mnohým stejné. Jsou to povely :

NESMÍŠ: povel nesmíš znamená teď právě to nesmíš udělat i když jindy se to může. (např. nesmíš jít do bytu, protože máš špinavé tlapky, ale s čistými tam můžeš)

FUJ: povel fuj znamená nikdy se to nedělá za žádných okolností. ( např. požírání výkalů, přeskakování nebo podhrabávání plotu, okusování nábytku ...apod.)

Slovenský čuvač je velice přizpůsobivý, nejlépe je mu venku, kde hlídá dům a zahradu.Ve svém teritoriu by se měl pohybovat volně. Pokud nechcete, aby se pes volně pohyboval po celé zahradě, je vhodný velký kotec, kde má umístěnou i boudu. V žádném případě neuvazujte čuvače na řetěz. Tento styl života je pro ně nepřirozený a může mít negativní vliv na povahu psa Čuvači je třeba se dostatečně věnovat, aby se nestal příliš samostatným a nezávislým. Cviky je třeba provádět formou hry, výcvik ale musí být naprosto důsledný. Vždy trvejte na splnění zadaného úkolu, i když zpočátku nebude proveden přesně. Tvrdý přístup psovoda čuvače nezlomí Člověk se musí naučit pracovat se svým psem v týmu a vést v tomto duchu i svého psa.

Věnujete –li výchově čuvače dostatek času a pozornosti, podaří se vám vychovat psa, který s radostí plní vaše povely. Musí však poznat, že jsou k užitku. Dobře vychovaný čuvač se může bez problémů pohybovat na veřejnosti bez vodítka, dokonale plní obyčejné povely sedni, lehni,vstaň. Naopak jej zpravidla velmi brzy omrzí hry s míčkem a podobné aktivity, i když existují i výjimky.

Slovenský čuvač je schopný bez větších problémů složit základní zkoušky jako jsou :

ZZO = zkouška základního minima (dle NZŘ)

ZOP = základní ovladatelnost psa (KJ ČR Brno)

ZPU 1 = základní upotřebitelnost psa— následná zkouška ke zkoušce ZOP

BH = zkouška doprovodného psa

Přehled všech zkušebních řádů najdete na http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rady-index.php

Tyto zkoušky nejsou určitě jediné , které můžete s čuvačem skládat. Většina čuvačů má velký zájem o stopu, a tak lze s úspěchem skládat i stopařské speciálky ( to jsou zkoušky, kde není obrana).
Obrana jde cvičit i u čuvače, ale připravit psa na zkoušku většinou vyžaduje velkou zkušenost psovoda.

Čuvač ke své chovnosti nepotřebuje mít složenou žádnou zkoušku, ale věřte, že je to krásné zakončení vaší společné práce, kterou slyšíte ohodnocenou od jiného člověka.
Pro každého čuvače jsou povely poslušnosti jakousi náhradou pracovní vytíženosti. Dnes už si asi nutně nebudete pořizovat stádo ovcí, aby byl váš pes zaměstnán.

S Vaším psem nemusíte dělat jen sportovní výcvik. Poslední dobou se stále více lidí a psů věnuje kynologickému sportu jako je psí parkur—agility. Čuvač miluje pohyb a tak je mu tento sport velice blízký.
 

Od roku 2009 je možné čuvače přihlásit i do třídy pracovní.
Podmínkou přihlášení do této třídy je předložení malého certifikátu, který je možné získat po splnění a doložení minimálně jedné z uvedených zkoušek:

ZM, ZVV 1, ZVV 2*, ZVV 3*, ZPS 1, ZPS 2*
IPO 1, IPO 2*, IPO 3*, IPO – FH
SchH/VPG 1, SchH/VPG 2*, SchH/VPG 3*, FH 1**, FH 2*, FPr 1, FPr 2*, FPr 3*
ZPU 2***, ZPOP 1****, ZPOP 2*, ZPOP 3*


( o nových zkouškách z pasení /Trialech/ se dočtete v kompletním přehledu,
který si můžete stáhnout zde)
ZZZ, ZZP 1*, ZZP 2*, ZPP 3*, ZLP 1, ZLP 2*, ZLP 3*
(pozor při zkouškách ZZP a ZLP musíte být členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR)

* při skládání této zkoušky je třeba doložit potvrzení o zkoušce nižšího stupně.
** pro zkoušku FH 1 je třeba splnit zkoušku BH, SchH/VPG 1, nebo IPO 1.
*** pro zkoušku ZPU 2 je třeba mít splněné zkoušky ZOP a ZPU 1.
**** pro zkoušku ZVOP 1 bylo třeba splnit zkoušku ZVOP- tyto zkoušky skončili v r.2009

POZOR !!! Úspěšné složení zkoušek : ZZO, ZOP, ZPU 1, ZVOP, BH, IPO – V a VZ
neopravňují k zařazení do třídy pracovní !!!
V některých případech jsou však důležité pro plnění následných zkoušek, viz výše.


Třída pracovní je povolena na:
oblastních, krajských, speciálních, klubových a národních výstavách.

Zkoušky z výcviku nejsou pro čuvače k chovu potřebné. Výcvikem se přesto zabývá stále větší počet lidí. Je to společně trávený čas psa a psovoda, kdy spolu mohou něco dokázat.

Před tím, než k nějaké zkoušce nastoupíte je třeba splnit několik podmínek:

Musíte být členem nějaké ZKO (základní kynologické organizace), nebo členem klubu (spolku) chovatelů slovenských čuvačů a prokázat se členským průkazem.
(Samotný doklad o zaplacení členského příspěvku nestačí.
Psovod je veden pod evidenčním číslem organizace, kterou zastřešuje ČMKU)
Pes musí být čitelně nezaměnitelně označen – tetováním v uchu nebo čipem.

• Je třeba nastudovat zkušební řád zkoušky.

Připravit psa na vybranou zkoušku.

• V den vykonávání zkoušky mít sebou potřebné dokumenty :
očkovací průkaz,
průkaz původu psa,
dle zkušebního rádu i potřebné pomůcky (košík, řetízkový obojek, vodítko…),
pokud je váš pes čipován je povinností mít sebou i čtečku pro identifikaci psa.

Do průkazu původu se zapisuje úspěšně složená zkouška.
Při skládání vyššího stupně zkoušek je dokladem potvrzení o vykonané zkoušce, nikoliv zápis v průkazu původu.


Po úspěšném složení zkoušky ještě musíte:

• Garanta zkoušek (organizace ČKS, MSKS, KJ ČR, ZSBK – tak, jak je uvedeno v potvrzení o vykonané zkoušce) požádat o vystavení malého certifikátu o složené zkoušce. K žádosti je třeba přiložit kopii PP, případně i příloh – oboustranně a kopii potvrzení o vykonané zkoušce, kterou vystavil rozhodčí.
Certifikát obdržíte poštou na dobírku cca za 119 Kč + poštovné cca do 3 týdnů.

Tento malý certifikát je jediným dokladem pro třídu pracovní.
K přihlášce na výstavu je nutné přiložit kopii PP a kopii tohoto certifikátu.

Závěrem bych chtěla zmínit několik mýtů, které jste možná kolem výcviku zaslechli proč u čuvače nedělat právě tuto věc: Nevěřte všemu, co se povídá.

Čuvač jako pastevecký pes se nehodí k výcviku (je nevycvičitelný):
Čuvač určitě vycvičit jde. Dovedete si představit baču někde na salaši, který by neměl ovladatelného psa ? Bača se musel na svého psa vždy spolehnout, nemohl si dovolit mít neovladatelného psa.

Čuvači neaportují: samozřejmě , že každý pes je jiný, ale pokud je čuvač k aportu cvičen
odmala hrou nemá žádný problém. Jsou i čuvači, kteří aportují vášnivě.

S čuvačem by se neměla dělat obrana, aby se nestal zlým: Obrana není o tom vydráždit nekontrolovatelně psa. Každý pes musí být ovladatelný i za situace, kdy se příkazům věnuje razantně. Pánem jste vždy vy a pes by měl pána poslechnout za každé situace—to je u všech plemen stejné. Někdy naopak psovod psa dokáže lépe odhadnout a včas zasáhnout.

U Čuvače většinou nedocílíte razantního zákusu na rukáv,jako u německého ovčáka, čuvač bude vždy vše brát jako hru.


 

aktualizováno 3. 6. 2010  © Bílé království