Jak se věnovat chovu

stáhnout návod "Jak uchovnit fenu"                                          stáhnout návod "Jak uchovnit psa"

Co je třeba udělat, aby se stal můj pes nebo fena chovným jedincem?

Uchovnění psa má podobné podmínky jako uchovnění feny. Dá se říci, že majitel psa to má o něco jednodušší a levnější, protože se nemusí starat o zařizování chovatelské stanice. Ale zdání může klamat. Majitel psa sice nepotřebuje zřizovat chovatelskou stanici, ale musí se postarat o větší propagaci svého psa.

Můžete mít doma sebekrásnějšího psa nebo fenu, kteří budou úspěšnými šampióny, budou mít "dobré" kyčle, ale pokud o nich nebudou potencionální zájemci vědět, nikdy se v chovu nemusí objevit.

Na vás jako na majiteli psa je, abyste svého psa dobře prezentovali. V dnešní době jsou asi časově nejméně náročné a přitom velice účinné internetové stránky. Za propagaci svého psa, ale můžete považovat i to, že se svým psem budete jezdit na výstavy nebo různé výlety, kde si vás všimnou ostatní lidé. Jistě vás ještě napadne spousta věcí, jak se se svým krasavcem pochlubit..

Ale začneme od úplného začátku.

Přivezeme si domů malé štěňátko. Štěňátko, které má oba rodiče s průkazem původu a samo průkaz původu nemá, nemůže mít „papírová“ štěňátka.
Pozn. Pokud si dovezeme štěňátko s průkazem původu ze zahraničí, je třeba zaslat originál průkazu původu na plemennou knihu se žádostí o zápis importovaného jedince tzv. „registraci v zemi, kde bude pes žít“. (Průkaz původu vám bude označen nálepkou s českým registračním číslem zápisu).
Do přihlášek na výstavu a jiných úředních formulářů budete potom vždy uvádět obě tato čísla i obě plemenné knihy – původní + tu, kde je pes registrován)

Proto, aby se mohl Váš pejsek stát otcem nebo matkou čistokrevných štěňátek s průkazem původu (dále jen s PP) je třeba především vlastnit psa nebo fenu s PP. Další podmínkou pro řízený čistokrevný chov je tzv. „uchovnění psa“.

Co všechno je třeba k tomu, aby byl váš pes chovný ?

Nejprve se musíte rozhodnout pro klub, u kterého budete plnit podmínky chovnosti !!!
Uchovnění se dělá jen jednou v životě psa a platí i v klubech,  do kterých se můžete přihlásit později. Souběžné členství ve více klubech je samozřejmě možné.
Avšak majitelé chovných fen pozor na to, že vrhy se nedají zapisovat střídavě na dva a více klubů!


1. Jak už bylo napsáno,
musíte vlastnit psa s PP (průkaz původu je součástí prodeje
„papírového štěňátka“ a nelze ho dokoupit ani jinak získat).

2.
Pes musí absolvovat nejméně jednu výstavu psů*, a to ve třídě dospělých (mezitřída nebo třída otevřená) se známkou „výborná“ nebo „velmi dobrá“, přičemž na pořadí nezáleží. Musí to být výstava, kde se zadává titul CAC (tj. speciální, klubová, národní, nebo mezinárodní výstava).
Pozn.: * Počet a druh výstav si určuje příslušný klub u kterého budete dělat bonitaci.
Spolek chovatelů slovenských čuvačů od roku 2010 nevyžaduje před bonitací výstavu.

3. Pes musí mít
rentgen DKK (dysplasie kyčelních kloubů).
Rentgen lze provést po dosažení věku 12. měsíců, horní hranice věku není omezena.
Je nutné se objednat u vašeho nejbližšího veterináře, který vlastní RTG.
Přesto doporučuji dělat rentgen tam, kde ho zároveň posoudí.
V případě pochybnosti si má možnost veterinář udělat snímek nový.
Rentgen DKK se provádí v částečné nebo úplné narkóze, proto je třeba psa 24 hodin
před zákrokem nekrmit. (O všem by vás měli informovat veterináři, u kterých se objednáváte).
Sebou nesmíte zapomenout originál průkaz původu, neboť se provedené RTG DKK
musí do PP zaznamenat. Dále je dobré mít sebou i nějakou deku, na které může pes ležet.
Rentgenový snímek musí být trvale označen tetovacím číslem psa nebo číslem čipu,
aby byl nezaměnitelný s rentgenem jiného psa.

 

 

   obr. Rentgenový snímek zdravého slovenského čuvače.
   V pravém horním rohu je vidět nezaměnitelné označení snímku.

 

 

Hodnocení RTG DKK :
Zhotovený RTG snímek je třeba zaslat ke zhodnocení k posuzovateli, kterého si zvolil klub

Spolek chovatelů slovenských čuvačů uznává vyhodnocení všech veterinárních lékařů, kteří jsou uznaní veterinární komorou ve své zemi - členských států FCI, pro posuzování RTG.
Aktuální seznam posuzovatelů najdete na : http://www.vetkom.cz/ordinations/dkkDkl

Klub chovatelů slovenských čuvačů zasílá snímky k posouzení na adresu:
Veterinární klinika
MVDr. František Zahrádka
Barákova 59
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 446 814

Výsledek RTG DKK vám přijde na dobírku poštou cca do 4. týdnů. Posouzení stojí
přibližně 500 Kč. = v případě, že RTG je děláno přímo u veterináře, který má právo posouzení snímku - je samozřejmě možná platba v hotovosti a někdy i vypsání výsledku ihned.

4. Pes se musí zúčastnit tzv.
bonitace. Bonitací se rozumí zhodnocení předností a vad daného jedince. Vše se zapíše pomocí tabulek a jedinec je prohlášen za chovného nebo
nechovného. Bonitační kód se zapisuje do originálu průkazu původu. Před bonitací je někdy nutné mít hotovou potřebnou výstavu nebo výstavy viz. bod č.2. Určitě je dobré mít hotové RTG DKK.
(Není podmínkou, jde doložit i později). O termínech bonitace je třeba se informovat v příslušném klubu. Bonitaci lze domluvit i po jakékoliv výstavě, nebo samostatně.

5.
Přeregistrace. Po splnění těchto všech podmínek můžete zaslat nebo osobně donést
na plemennou knihu originál PP, kde je vyznačený bonitační kód s názvem „chovný - chovná“ + originál výsledku RTG DKK. Je dobré požádat plemennou knihu o zapsání výsledků DKK do PP
(Pokud tak není učiněno už při zápisu bonitačního kódu).
Pozor razítko, které dostanete u veterináře, při zhotovování RTG není zapsáním výsledku. Výsledek však může zapsat přímo veterinář, který posuzování provedl - pokud děláte snímek přímo u posuzovatele.

Vše odešlete doporučeně na adresu plemenné knihy. Pes bude přeregistrován do chovných
jedinců (průkaz původu bude označen razítkem „Přeregistrace“ nebo „Chovný pes - chovná fena“.
Oba výrazy mají shodný význam. Průkaz původu se vám vrátí poštou na dobírku (cca 200 Kč).

Po splnění těchto všech těchto podmínek budete mít doma chovného psa, který se může stát otcem štěňátek s průkazem původu. Případně chovnou fenu, která dá základ vašeho čistokrevného chovu.

Tímto máte splněno vše, co je třeba zařídit tzv.“papírování“ a můžete se poohlédnout po nějaké pěkné psí nevěstě nebo ženichovi.


K tomu než bude mít ještě majitel chovné feny první štěňátka  bude potřebovat
registrovaný název chovatelské stanice. Nejprve je třeba požádat na ČMKU o formulář, který vyplníte a obratem pošlete zpět. Měli byste mít připraveno šest názvů chovatelských stanic, které nesmí být nikde duplicitní. Nejprve se vše porovnává v Praze a pokud je vše v pořádku odešlou tento formulář z Prahy k porovnání do registru FCI do Belgie. Schválený název vám přijde na dobírku asi cca za 3.měsíce.
O název chovatelské stanice je nejlépe požádat až po bonitaci, kdy máte jistotu toho, že vaše fena splňuje podmínky chovnosti. Každý občan ČR může mít zaregistrovanou pouze jednu chovatelskou stanici. Chráněný název můžete užívat i pro více plemen a bude vás provázet celým životem. Pro každé plemeno se v tomto případě vede jiná abecední řada.

Na první pohled se může zdát vše složité, ale pokud budete postupovat podle výše uvedených bodů vše se dá zvládnout v relativně krátkém čase.
Každý majitel psa si musí uvědomit, že chovný pes Slovenského čuvače se může využívat v chovu od 18-ti měsíců svého věku. Tato hranice je dána chovatelským řádem a nelze ji v řízeném chovu snižovat. Podmínky pro získání chovnosti psa lze začít plnit po dosažení 12.měsíců věku, viz. výše.
Pozor ! Neznamená to však to, že fena nemůže zabřeznout už při prvním hárání, které je zpravidla kolem 9.měsíce, proto je nutné fenku ohlídat před psími návštěvníky

Pes není v chovu horní věkovou hranicí omezen a může být v využíván po celý život.
Fenu lze použít v chovu do 8 let (včetně)


Jaká je tedy časová náročnost na uchovnění čuvače ?

1. Stačí jeden rodinný výlet na výstavu, kde si zároveň předem můžete domluvit i
bonitaci. (tj. 1.den = jinými slovy jedna krásná, většinou sobota strávená se svým
psím miláčkem ).


2. Rentgen kloubů DKK po domluvě (objednání se) u vašeho veterináře je přibližně
stejně časově náročný jako běžná návštěva při očkování. Při očkování musíte stejně
většinou nějakou dobu vyčkat, než na vás přijde řada. U objednání tato doba
odpadá, ale je třeba chvilka na to, aby začal působit uspávající prostředek.(tj.cca ½ hodiny)

3. Zaslání žádostí: - o přeregistraci do chovných jedinců
(přiložte originál PP, kde musí být zaznamenaná bonitace),
- u zápisu RTG DKK do PP (přiložte originál výsledek RTG DKK)
= oboje lze zaslat najednou ve společné obálce s jasnou žádostí, co požadujete.
Doporučuji veškeré dokumenty zasílat doporučeně.
(časově se jistě s tímto vším vejdete do 10.min.)

Celkem je tedy časová náročnost přibližně 1.den a 40minut.

Pokud se toto někomu zdá jako časově náročné, tak ať rychle zapomene na jakéhokoliv psa, protože pes by měl být především naším společníkem a kamarádem a ne jen doplňkem na zahradu.

Finanční náklady potřebné k uchovnění psa
(ceny jsou přibližné platné 2009-2010)

Nelze opomenout finanční náklady, které se samozřejmě mění.
Následující informace jsou pouze pro lepší orientaci nákladů :
- cena štěněte s průkazem původu cca 12 000 Kč,
- registrace dovezeného jedince ze zahraničí cca 200 Kč,
- výstava od cca 350 Kč do 900 Kč (některé klubové a speciální výstavy mohou být bez poplatků)
  + náklady na cestovné, které stále stoupají,
- bonitace – zdarma. (v KCHSČ je bonitace zpoplatněna 200 Kč),
- rentgen DKK cca 1600 Kč včetně posouzení,
- přeregistrace do chovných jedinců cca 200 Kč.

Nakonec bych chtěla poprosit všechny majitele pejsků s průkazem původu, aby neváhali své psí miláčky uchovnit. Na zahradě vám může běhat i chovný pejsek Pro kvalitní chovnou základnu Slovenského čuvače je třeba, co nejvíce chovných jedinců. Chovatelé musí dodržovat nepříbuznost, nebo alespoň co nejmenší příbuznost předků. Chovu určitě neprospívá, když se objeví jeden krásný pes, za kterým se sjíždí fenky ze všech koutů. Majitelé těchto štěňátek pak budou mít veliký problém pro své chovné jedince hledat nepříbuzné protějšky. Myslete na to, a buďte připraveni na budoucí psí nápadnici, která by chtěla, aby se váš pejsek stal otcem jejích štěňátek.

Co to pro vás znamená mít chovného psa :

- Jak již bylo napsáno, hlavně se postarat o jeho propagaci (tu za vás bude dělat i chovatel od kterého
  jste si pejska pořídili, nebo kluby Slovenského čuvače – jeho poradci).
- V případě, že se nějaký majitel feny rozhodne využít v chovu vašeho psa, přiveze sebou
  tzv.“krycí list“, kde písemně obě strany potvrdíte, datum, kdy došlo ke krytí, způsob
  uhrazení krycího poplatku (majitel psa má nárok na peněžní částku, popř. odběr štěněte –
  právo přednostního výběru, hned za chovatelem, pokud si i on chce z vrhu štěně ponechat.
- Dále pak chovateli – majiteli chovné feny předat potřebné dokumenty k zápisu vrhu.
  (tj. kopii průkazu původu – oboustranně, kopii výsledku RTG DKK, kopii bonitační karty,
  popř. kopie diplomů získaných titulů.
  Vše přikládá chovatel k přihlášce vrhu, kterou odesílá poradci chovu a ten následně
  do Prahy na ČMKU.

 

VYUŽIJTE BEZPLATNOU PREZENTACI VAŠEHO CHOVNÉHO PSA NEBO FENY

aktualizováno 3. 6. 2010  © Bílé království